Historie


Naše firma započala servisní činnost v roce 1992 pod názvem I.W.L., s. r. o.. V roce 1994 došlo ke změně obchodního názvu společnosti na Milan Malega - I.W.M..

Od roku 2009 působíme pod obchodním názvem I.W.M. - čištění VZT a klimatizací s.r.o..